SMSS++ : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ [Smart SEB]

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Special Education Bureau Management Support System : SMSS++
พัฒนาจาก ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Education Area Management Support System : AMSS++

แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome

เนื่องจาก Server เครื่องนี้พื้นที่ เต็ม ทีมงานจึงจัดทำ Server ขึ้นมาใหม่

               ไปที่ Server เครื่องใหม่ คลิ๊ก !!!